Informații EMC

Echipamentele electrice medicale au nevoie de măsuri speciale de precauție în ceea ce privește EMC (compatibilitatea electromagnetică) și trebuie să fie instalate și puse în funcțiune în conformitate cu informațiile EMC furnizate în cele ce urmează.

Echipamentele de comunicații FR (cu frecvență radio) portabile și mobile (ex.: telefoane mobile) pot afecta echipamentele medicale electrice.

Utilizarea de accesorii și cabluri, altele decât cele specificate (componentele originale) pot duce la creșterea emisiilor sau scăderea imunității dispozitivului.

Îndrumarea și declarația producătorului – emisii electromagnetice

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.

Utilizatorul ar trebui să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate

Mediul electromagnetic – ghidări

Emisii FR

CISPR 11

Grup 1 Unitatea folosește energie FR pentru funcția sa internă. Așadar, emisiile de energie FR sunt foarte scăzute și nu vor cauza interferențe cu echipamentele electronice din apropiere.
Emisii FR

CISPR 11

Clasa A Unitatea este destinată uzului în orice fel de incintă, inclusiv cele domestice și cele conectate direct la rețeaua de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care furnizează energie către clădiri domestice.
Emisii Armonice

IEC 61000-3-2

Clasa A
Emisii ale Fluctuațiilor de tensiune/ Flicker IEC 61000-3-3 În conformitate

Distanțele recomandate între echipamentele de comunicații FR portabile și mobile și dispozitiv

Dispozitivul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care interferențele FR radiate sunt controlate. Utilizatorul unității poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații FR portabile și mobile (emițătoare) și dispozitiv, așa cum este recomandat mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicații.

Puterea maximă de ieșire a emițătoarelor

W

Distanța recomandată în funcție de frecvența emițătoarelor

m

150 kHz – 80 MHz

d = 1.2 P

80 MHz – 800 MHz

d = 1.2 P

800 MHz – 2.5 GHz

d = 2.3 P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Pentru emițătoarele cu o putere maximă de ieșire nelistată mai sus, distanța d recomandată în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicată la frecvența emițătorului, unde p este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați (W) conform cu producătorul emițătorului.

NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică clasificarea distanțelor pentru frecvențe înalte.

NOTA 2: Aceste recomandări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor.

Îndrumare și declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.

Utilizatorul ar trebui să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu.

Test imunitate Nivel test

IEC 60601

Nivel de conformitate Mediul electromagnetic – recomandări
Energie FR condusă

IEC 61000-4-6

Energie FR radiată

IEC 61000-4-3

3 V rms

150 kHz – 80 MHz

3 V/m

80 MHz – 2,5 GHz

3 V rms

3 V/m

Echipamentele de comunicații FR portabile și mobile ar trebui să fie la distanța recomandată față de orice componentă a dispozitivului, inclusiv cabluri, calculată din ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului.

Distanță de separare recomandată:

d = 1.2√P
d = 1.2 √P 80 MHz – 800 MHz
d = 2.3√P 800 MHz – 2,5 GHz

unde P este puterea maximă de ieșire a emițătorului în wați (W) conform cu detaliile producătorului emițătorului și d este distanța recomandată în metri (m).

Intensitatea câmpului electromagnetic de la emițătorii FR ficși, determinată de investigarea sitului electromagnetic, aar trebui să fie mai scăzută decât nivelul de conformitate în orice interval de frecvență.b

Interferența poate apărea în vecinătatea echipamentelor marcate cu acest simbol:

NOTĂ 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai înaltă.

NOTĂ 2 Aceste recomandări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a oamenilor.

  1. Intensitatea câmpului electromagnetic produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoane cu emitere de frecvență radio (celulare/ fără fir) și stațiile radio mobile terestre, radio amator, transmisie radio AM și FM și de difuzare TV nu poate fi prevăzută teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua mediul electromagnetic produs de emițătoarele FR fixe, ar trebui să fie luat în considerare un studiu electromagnetic al locației. În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat dispozitivul dvs. depășește nivelul de conformitate FR aplicabil de mai sus, acesta trebuie să fie verificat pentru o confirmare a funcționării normale. În cazul în care se observă o funcționare anormală, măsuri suplimentare pot fi necesare, cum ar fi reorientarea sau relocarea dispozitivului.
  2. Pentru valori peste intervalul de 150 kHz până la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/m.

Îndrumare și declarația producătorului – imunitate electromagnetică

Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.

Utilizatorul ar trebui să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu.

Test imunitate Nivel test IEC 60601 Nivel de conformitate Mediul electromagnetic – recomandări
Descărcare electrostatică

IEC 61000-4-2

± 6 kV

contact

± 8 kV

aer

± 6 kV

contact

± 8 kV

aer

Podelele ar trebui să fie din lemn, beton sau din plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă ar trebui să fie de cel puțin 30%.
Impulsuri electrice tranzitorii rapide/ Salve de impulsuri

IEC 61000-4-4

± 2 kV pentru linii de alimentare cu energie

± 1 kV pentru linii de intrare/ ieșire

± 2 kV pentru linii de alimentare cu energie

± 1 kV pentru linii de intrare/ ieșire

Calitatea rețelei de alimentare ar trebui să fie cea tipică pentru medii comerciale sau spitalicești..
Valori de tensiune peste limită

IEC 61000-4-5

± 1 kV

Linie la linie

±2 kV

Linie la pământ

± 1 kV

Linie la linie

±2 kV

Linie la pământ

Calitatea rețelei de alimentare ar trebui să fie cea tipică pentru medii comerciale sau spitalicești.
Căderi de tensiune, scurte întreruperi, variații de tensiune pe linia de intrare a sursei de alimentare

IEC 61000-4-11

< 5% UT

(> 95% cădere în UT)

pentru un ciclu de 0.5

40% UT

(60% cădere în UT)

pentru 5 cicluri

70% UT

(30% cădere în UT)

pentru 25 cicluri

< 5% UT

(> 95% cădere în UT)

pentru 5 secunde

< 5% UT

(> 95% cădere în UT) pentru un ciclu de 0.5

40% UT

(60% cădere în UT)

pentru 5 cicluri

70% UT

(30% cădere în UT)

pentru 25 cicluri

< 5% UT

(> 95% cădere în UT)

pentru 5 secunde

Calitatea rețelei de alimentare ar trebui să fie cea tipică pentru medii comerciale sau spitalicești. Dacă utilizatorul dispozitivului necesită continuarea operării în timpul întreruperilor de curent electric, este recomandat ca dispozitivul să fie cuplat la o sursă de alimentare fără întrerupere sau la baterii.
Frecvența puterii

(50/ 60 Hz)

câmp magnetic

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Frecvența puterii câmpurilor magnetice ar trebui să fie la nivel tipic pentru o locație comercială sau spital.

NOTĂ: UT este tensiunea de curent alternativ de alimentare înainte de aplicarea nivelului de testare.