Општи услови

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ

1. Политика на приватност предмет и прифаќање на политиката на приватност

1.1. Оваа политика на приватност, заедно со нејзините измени во времето е основата на која сите податоци, вклучувајќи и лични податоци кои ги собираме од вас или кои Вие ни ги доставувате, ќе бидат обработувани од нас. Ве молиме прочитајте ја оваа Политика на приватност внимателно. Ако не се согласувате со неа, Ве молиме немојте да продолжувате да го користите нашата веб страна и не ни доставувајте лични податоци. Со користење на нашата веб страна ќе се смета дека сте ја прифатиле нашата политика на приватност. Пред да ни доставите лични податоци (вклучувајќи e-mail адреса) преку нашата веб страна, од вас ќе биде јасно побарано да ја прифатите нашата политика на приватност. Со прифаќањето на  нашата политика на приватност, вие се согласувате дека ние ги собираме и обработуваме вашите лични податоци како што е опишано тука.

1.2. Ние го задржуваме правото да вршиме промени во секое време во нашата Политика на приватност преку објавување на променетите услови на нашата веб страна и без други пораки. Значителни промени ќе бидат дополнително соопштени на соодветен начин. Ве молиме не заборавајте да ја прегледувате Политиката за приватност редовно, бидејќи вашиот пристап или користење на веб страната, откако е објавена одредена променета Политика на приватност, ќе се смета дека ја има вашата согласност со политиката на приватност во верзијата, објавена на нашата веб страница во моментот на вашата соодветна посета.

1.3. “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ е регистриран администратор на лични податоци според Законот за заштита на личните податоци, со регистарски број: 313946, и се обврзува да ја вложува должната грижа и да одговара за заштита на информацијата за корисникот, која му е позната по повод на регистрацијата на корисниците, освен во случаите на случаен настан, виша сила, злонамерни дејства на трети лица или по наредба од државни органи или функционери, кои според важечкото законодавство се овластени да бараат и собираат таква информација и се предмет на законски утврдените процедури;

1.4. Во формуларот за регистрација, пополнета од страна на корисникот, “ЈуниКомсБугариja” ДООЕЛ ги означува задолжителните или незадолжителните полиња за доставување на личните податоци. Со изразување на согласност со оваа Политика за приватност, корисникот се согласува информацијата за него да биде обработена според предвидениот ред и цели во истата.

Ограничувањата согласно според горенаведениот текст не се применуваат во случај, кога корисникот или лица кои се под негова контрола ги прекршиле правата или законските интереси на трети лица или задолжителните правни норми. Во овој случај “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ има право да достави лични информации за корисникот на компетентните државни органи, во согласност со важечките законски одредби.

2. Колачиња. Политиката за употреба на “колачиња”.

   2.1. За целите на оваа политика за употреба на колачиња следната информација ве молиме да биде земена во предвид: Колачето е мал текстуален податок, кој се снима на вашиот компјутер или мобилен уред и се повлекува од него при следни посети. Употребените колачиња се како постојани, така и привремени (сесијски колачиња). Постојаните колачиња се зачувуваат како датотека на вашиот компјутер или мобилен уред за период не подолг од 24 месеци. Користиме сесијски колачиња, кога ја користите функцијата за филтер на производите, за да провериме дали сте навлегле во системот или сте ставиле артикл во вашата корпа.

2.2. Употребата на колачиња е со цел за подобрување и олеснување на вашата посета. Не користиме колачиња за зачувување на лични информации или за откривање на информација на трети лица.

2.3. Бришењето на колачиња од вашиот компјутер или мобилен уред се случува преку користење на вашиот пребарувач. Упатствата за работа и бришење на колачиња се дадени во менито “Помош” во вашиот пребарувач. Можете да изберете да ги оневозможите колачињата или да примите известување секој пат кога ново колаче се испраќа до вашиот компјутер или мобилен уред. Забележете дека ако одлучите да ги деактивирате колачињата, нема да можете да ги користите предностите на сите функции.

2.4. Користиме колачиња за трети страни за собирање на статистички податоци во збиена форма преку алатки за анализа, како Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.

3. Основни одредби за користење на веб страната

3.1. Ние се обврзуваме податоците што ги добиваме и / или собираме од вас, да се обработуваат во согласност со важечкото законодавство и само за целите наведени во оваа политика на приватност.

3.2. Давањето на лични податоци е доброволно. Сепак без да ни дадете одредени податоци, вие не може да добиете услуга од нас или да купите производи од нас.

3.3. Кога ни давате лични податоци и / или информации за контакт, вие ни дозволувате да ве контактираме со цел за која сте ни ги дале овие лични податоци и информации за контакт и како што е опишано подолу. Такво поврзување може да вклучува контакт преку е-маил, кратки пораки (SMS), скокачки пораки и / или повик по телефон.

3.4. Ние не ја доверуваме, продаваме и не вршиме изнајмување, лиценцирање, префрлување итн. на нашата база на податоци, која содржи лични податоци на нашите клиенти, освен како што е наведено во општите услови.

4. Податоци за вас, кои ние може да ги собираме или обработуваме

4.1. Ние можеме да ги собираме и обработуваме следните основни податоци за Вас, така што го задржуваме вашето правото да ја повлечете согласноста или да побарате откажување на регистрацијата, како што е наведено подолу во соодветниот раздел на оваа политика на приватност:

 • податоци, кои ни ги давате кога ќе се регистрирате за една од нашите услуги или за да имате пристап до ограничени делови на нашата веб страна, или за време на процесот на купување, поконкретно име и презиме, е-маил, пол, датум на раѓање, адреса, платежна адреса за испорака и / или телефонски број;
 • информација, што ни ја давате, со пополнување на формулари на нашата веб страна или преку објавување на материјали на нашата веб страна ;
 • детали за трансакции, кои ги остварувате преку нашата веб страна и детали за исполнувањето на вашите нарачки;
 • информација, што ни ја давате, кога учествувате во натпревари или промоции спонзорирани или организирани од нас или од поврзано со нас лице;
 • информација, што ни ја давате кога се поврзувате со нас преку било каков вид на комуникација;
 • информација, што ни ја давате, ако одлучите да учествувате и да пополнувате анкети;
 • звучни записи на телефонски разговори со нашиот оддел за услуги на клиентите.

4.2. Други податоци: Можеме дополнително да ги собираме и обработуваме податоците како што е наведено подолу во оваа политика на приватност.

5. Цел на обработка на вашите податоци

5.1. Ние и поврзаните со нас компании, можеме да ги користиме вашите податоци за следниве цели:

 • Да ги исполнуваме своите обврски кои произлегуваат од секоја трансакција склучена помеѓу вас и нас;
 • Да ги чуваме нашите и вашите права и интереси;
 • Да ви нудиме трансакции, производи или услуги, кои можат да ве интересираат, како што е опишано подолу;
 • Да ја презентираме содржината на нашата веб страна на најефикасниот начин за вас;
 • Да го прилагодиме вашето идно пазарување;
 • Да вршиме пазарна анализа и статистичко истражување за внатрешните потреби на “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ и поврзани со него компании – администратори на лични податоци;
 • Да ви се обезбедат информации, производи или услуги кои сте ги побарале од нас;
 • Да ви испраќаме рекламни, комерцијални и информативни пораки на e-mail, регистрирана на корисничкиот профил, за контакти преку телефон со маркетингшка цел или во случај на истечени рокови во услуга / производ;
 • За идентификација по склучените договори, за извештајни – сметководствени цели со добавувачите, посетителите на информациската платформа и статистичка обработка во согласност со чл. 4 од Законот за заштита на личните податоци.
 • Да ви испраќаме известувања, вклучувајќи ги промените во нашиот сет на Општи услови.

5.2. Ние може дополнително да ги користиме информациите за вас, како што е дополнително наведено во Општите услови.

6. IP адреси и други параметри, обезбедени од вашиот веб прелистувач или апликација

6.1. Ние можеме да  собираме информации за вашиот уред,вклучувајќи ги и,ако се достапни, вашата IP адреса, оперативниот систем и тип прелистувач, и други параметри, доставени кога вашиот веб прелистувач или апликација остваруваат пристап до нашата веб страна.

6.2. Такви други параметри може да вклучуваат, но без да се ограничени до: (i) детали за вашите посети, на пример податоци за сообраќајот, податоците за локацијата и други комуникациски податоци и (ii) ресурсите до кои имате пристап.

6.3. Можеме да ја користиме таквата информација (i) за системска администрација (ii) за статистички цели (на пр. создавање на извештаи на заедничка база со статистички податоци за пребарувачки активности и модели на нашите посетители) и / или (iii) за заштита од измами, намалување на кредитниот ризик и други заштитни цели, на пример, ако однесувањето за користење или пристап до нашата веб страна од вас или од вашиот уред, штети на интересите или предизвикува било какви штети на “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ или трети земји со кои “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ соработува.

6.4. Можеме да ги користиме техничките податоци, кои ни се доставени од вашиот веб прелистувач или апликација, за да доставиме персонализирана реклама, вклучувајќи и користење на средства за таргетирање и ретаргетирање. Техничките податоци доставени од вашиот веб прелистувач или апликација, нема да се поврзуваат со личните податоци, кои може да ги имаме од Вас, и нема да се користат за ваше идентификување. Во случај на таргетирање, ние ќе ги искористиме таквите технички податоци за да Ви доставиме реклама, која врз основа на анализата од вашите претходни прегледи, може да бидат од одреден интерес за вас. Со примена на технологијата за ретаргетирање, имаме можност да им понудиме на корисниците, кои претходно ја посетиле нашата веб страна, наши реклами или реклами со наши производи, и кога таков корисник посети Вебсајт на трета страна, која е дел од истата рекламна мрежа. Оваа форма на маркетинг се спроведува на анонимна основа, што значи дека никакви лични податоци на било кој начин не се зачувани и никаков профил не се поврзува со Вашите лични податоци.

7. Билтени, пораки и известувања

7.1. Кога вие ни давате лични податоци и / или информации за контакт во нашата веб страна, вие се согласувате (про што имате право на одбивање или укинување на вашата согласност, согласно следниот дел), со тоа што ние може да ви испраќаме билтени, пораки и други известувања по пошта, електронска пошта, кратки пораки (SMS), скокачки пораки или по телефон. Таквите комуникации се испраќаат заедно со други, со или без човечка интервенција за целите на директен маркетинг или за рекламирање на слични производи или услуги понудени од “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ.

7.2. Можете да ја одбиете или да ја откажете својата согласност да добивате билтени, пораки или известувања во секое време, преку поврзување со нашиот Оддел за услуги на клиентите преку податоците за контакт дадени на нашата веб страница.

7.3. Ние го задржуваме правото да избираме до кого да испраќаме билтени, пораки и / или известувања и да ги отстраниме од нашата база на податоци со клиенти или очекувани клиенти, сите кои имаат дадено согласност да добива билтени, пораки и / или известувања без каква и да била понатамошна обврска од страна на ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ или дополнително известување.

8. Локација за складирање и обработка на податоци

8.1. Податоците кои ги собираме од вас може да се обработуваат, пренесуваат и / или се чуваат на локација во Република Македонија.

9. Откривање на ваши податоци

9.1. Податоците кои ги собираме од вас можат да бидат обработени од персонал кој работи за нас, за нашиот сопственик на капиталот, за компании контролирани од нас или од нашиот сопственик на капиталот или за трети лица, кои се наши добавувачи или кои се даватели на нашиот сопственик на капиталот или на други контролирани од него компании. Таков персонал може да е зафатен, освен другото, исто со одржување на веб-страница, извршувањето на вашата нарачка, обработката на деталите за Уплатата или обезбедување на услуги за одржување.

9.2. Ние можеме да ги откриваме и / или обезбедуваме вашите лични податоци за нашиот сопственик на капиталот и на компании контролирани од нас или од нашиот сопственик, што ги вклучува сите членови на групацијата од компании на UniComs, како и нашата директна, индиректна и крајна холдинг-компанија и нејзините подружници, во случај дека ќе се реорганизира начинот на кој ги нудиме услугите на нашите корисници, и таквото обезбедување или откривање на податоци се потребни за обезбедување или продолжување на обезбедувањето услуги на нашите корисници.

9.3. Ние можеме да ги откриваме вашите податоци пред трети лица добавувачи на услуги (i) за да ги исполнуваме своите обврски што ги имаме кон вас, вклучително, не не и ограничено на испораката на нарачани производи по курир, испраќање на физичка пошта, e-mail, SMS или скокачки пораки или (ii) услуги кои се обезбедуваат за нас, на нашиот сопственик на капиталот или компании контролирани од нас или нашиот сопственик, како анализа на податоци за маркетинг соработка, рекламни услуги, превод, обработка на уплата, логистика и услуги поврзани со услугите на клиентите, консалтинг, ревизија и правни услуги, или воопшто во врска со целите опишани во делот “цел на обработка на податоците за вас”. Таквото откривање е дозволено, под услов ако, таквите трети страни имаат потреба од пристап до податоците за да ги испорачаат своите услуги, но нема да имаат право да ги користат за други цели, особено за нивните сопствени внатрешни комерцијални цели.

9.4. Со цел идентификување и обработка на уплатата за трети лица, добавувачи на платежни услуги и за спречување на измами, може да се стави да откриеме некои ваши податоци (како име и презиме, земја на живеење, телефонски број и е-мејл адреса, како и број на нарачка и нарачани производи) на таква трета страна – снабдувач на платежни услуги.

9.5. Ако доставите било какви платежни податоци директно на нас (вклучувајќи банкарска сметка во случај на враќање на производ), ние ќе ги откриеме на трети лица добавувачи на платежни услуги, до степен потребен за вршење на враќање на износ или плаќање кон вас.

9.6. Можеме дополнително да ги откриваме вашите податоци пред трети лица во согласност со барањата на применливото право

 • во случај дека ние продаваме или купуваме даден бизнис или имот, во кој случај можеме да ги откриеме вашите лични податоци пред соодветниот потенцијален продавач или купувач на таков бизнис или имот;
 • ако друштвото кое управува со веб-страна или соодветно сите негови средства бидат стекнати од трето лице , во кој случај личните податоци обработени од него за неговите клиенти ќе бидат едни од транзитираните  средствата;
 • ако ние имаме обврска да ги откриеме или обезбедиме вашите лични податоци за да ја почитуваме дадената законска, регулаторна или судска обврска;
 • за да примениме или обезбедиме примена на нашите Општи услови за користење на сајтот, други договори, или за да ги заштитиме нашите права, сопственост или безбедност, како и оние на нашите клиенти или на други лица; или
 • на друг начин.

10. Линкови до или од други веб-страни

Нашата веб-страна понекогаш може да содржи линкови до или од веб-страни на трети лица, на пример трети лица производители, рекламни дистрибутери, даватели на платежни услуги или платформи на социјални мрежи, како што се Facebook, Google или Twitter. Ако користете приклучок кон овие веб-страни,  Ве молиме имајте во предвид дека овие веб-страни имаат свои политики на приватност и дека ние не превземаме никаква одговорност за политиките на приватност или за практиките кои се применуваат од овие трети лица. Ве молиме проверете ги овие политики, пред да поднесете податоци на овие веб-страни.

11. Регистрација преку веб-сајт, сопственост на трето лице

Ние може да ви обезбедиме можност да се регистрирате преку веб-страница на трето лице, особено преку платформа на социјална мрежа како Facebook. Во таков случај, можете да кликнете на копчето “регистрирање преку (Facebook)” во формуларот за регистрација и да се пријавите кон веб-страница на тоа трето лице. Правејќи го тоа, вие ја давате вашата согласност за тоа дека вашите лични податоци (конкретно име, презиме, датум на раѓање, пол и мејл адреса) се земаат од оваа веб-страна на социјална мрежа и се испраќаат до нас. Ако се регистрирате преку таков сајт на трето лице , ве молиме имајте во предвид дека овие веб-страни имаат свои политики на приватност и дека ние не превземаме никаква одговорност или обврска за политиките на приватност или практиките кои се применуваат од трети лица. Ве молиме проверете ги овие политики, пред да се регистрирате на нашата веб страница преку таков веб-сајт од трето лице.

12. Пристап до информации и други права кои може да ги имате

12.1. Важечките закони ќе ви обезбедат права во врска со вашите лични податоци. Таквите права вклучуваат, но без да се ограничени на следново:

 • право да барате потврда од нас дали вашите лични податоци се обработуваат или не;
 • право да барате информации за статусот на обработката на вашите лични податоци;
 • право да барате информации за изворот од кој сме ги добиле вашите лични податоци за обработка;
 • правото на пристап до вашите лични податоци или да видите копија од личните податоци со кои ние располагаме во врска со вас;
 • правото да побарате исправка, ажурирање или дополнување на вашите податоци;
 • правото да ја откажете употребата на вашите лични податоци за маркетиншки цели;
 • правото да  ја откажете вашата согласност и / или да побарате поништување на регистрацијата и бришење од нашиот вебсајт, како што е опишано подолу во следниот дел за укинување на согласноста и поништување на регистрацијата;
 • правото за отстранување на вашите податоци од системот како што е опишано подолу во следниот дел за укинување на согласноста и поништување на регистрацијата.

12.2. Кога сакате да ги искористите предностите на тоа право, Ве молиме да, испратите свое барање во писмена форма (е-мејл или потпис и назначено датирано писмо) до Секторот за услуги на клиентите на адресата наведена на нашата веб страница.

13. Укинување на вашата согласност; поништување на регистрација; задржување на податоци

13.1. Вие може да ја повлече својата согласност со Општите услови и / или да побарате поништување на регистрацијата и бришење од нашиот вебсајт во секое време и без било каква такса за вас, како и да се поврзете со Секторот за услуги на клиентите во писмена форма (е-мејл е доволен) преку податоците за контакт дадени на нашата веб страница. Такво повлекување на согласноста нема да се применува на постоечките договори меѓу нас.

13.2. Во секој случај, ние можеме да ги задржиме податоците за период како што бара применливиот закон, вклучувајќи ги трговските, даночните или други закони за да ги одржуваме информациите поврзани со склучени договори.

13.3. Во случај дека помеѓу вас и нас не е склучена никаква трансакција пред вашето откажување или барање за поништување на регистрацијата, ние ќе ги отстраниме вашите податоци од системот, така што повеќе  нема да има  пристап до нив.

14. Безбедност на податоците

14.1. Ние се обврзуваме да воведеме соодветни технички и организациски мерки за да ја зачуваме безбедноста на вашите податоци и да имаме можност да ги почитуваме обврските предвидени во Општите услови и сите барања на применливиот закон.

14.2. Сите информации што ни ги давате, се чуваат во безбедни сервери. Сите платежни трансакции ќе бидат кодирани преку SSL технологија.

14.3. За жал,  преносот на информации преку интернет не е целосно заштитен. Меѓутоа ние ќе се потрудиме да ги заштитиме вашите лични податоци, ние не можеме да ја гарантираме безбедноста на вашите податоци пренесени до и од нашиот вебсајт. Секој пренос е на ваш сопствен ризик. Откако ќе ја добиеме вашата информација, ние ќе ги искористиме строгите процедури и мерки за безбедност за да се обидеме да спречиме неовластен пристап.

14.4. Ние не сме одговорни за нанесени штети, кои се надвор од нашата разумна контрола, вклучувајќи проблеми кои можат да ја загрозат безбедноста на серверите на кои се чуваат базите на податоци кои ги содржат личните податоци.

14.5. Кога сме ви доставиле (или кога сте избрале) лозинка која ви дава пристап до одредени делови на нашиот вебсајт, вие сте одговорни за чувањето на доверливоста на оваа лозинка. Ве молиме да не ја споделувате лозинка со никого. Вие (само и исклучиво) носите целосна одговорност за споделување на вашите податоци со трети лица.

15. Злоупотреба на лични податоци

   Ние не превземаме никаква одговорност ако сте биле заведени од неовластени трети лица, кои се претставуваат себеси како претставници на UniComs. Кажете ни, ако дознаете за таквото однесување од страна на трето лице.

16. Контакт за прашања

     Прашања, коментари и барања во врска со општите услови и политиката на приватност и во врска со правата кои ги имаат и законот што се применува се добредојдени, и треба да бидат адресирани во писмена форма или на повик до нашиот Оддел за услуги на клиентите преку податоците за контакт, обезбедени на нашиот вебсајт. Контакти:

“ЈуниКомс Бугарија” ДООЕЛ

бул. Бугарија 118, Бизнис-центар Абакус, 5-ти кат

1618 Софија, Бугарија

Бесплатен телефон за контакт: 0800 13456

info@sendo.info

17. Електронска продавница (www.sendo.info)

17.1. Електронска продавница на UniComs им овозможува на корисниците да ги разгледаат и добијат целосните информации, како и да купат производи и / или услуги понудени во него.

17.2. Со одбележување со знак за штиклирање на полето ‘Се согласувам со Општите услови “Корисникот ја врши својата електронска изјава во смисла на Законот за електронските документи и електронски потпис, со што изјавува дека е запознаен со овие услови и ги прифаќа целосно.

18. Нарачка, услови за плаќање, испорака, имплементација

18.1. Електронската продавница прифаќа нарачки од 09 часот до 18 часот во работни денови.

18.2. Начин на нарачување: Секој од понудените производи може да биде избран со притискање на копчето “Нарачајте”. Со притискање на копчето се појавуваат достапните производи, како и нивната крајна цена која корисникот треба да ја плати по испораката на стоката. Потребно е корисникот да остави, во предвидената за тоа форма, своите лични податоци. Пред да ја потврди својата нарачка, корисникот може да ја прегледа кошницата, да се прилагоди на количината и информациите, а потоа да ја потврди со притискање на копчето “Нарачајте”. По пријавата, системот на електронската продавница го обработува договорот и во рок до крајот на наредниот работен ден со корисникот се поврзува со наш вработен за потврда на податоците за испорака. По потврдување од страна на корисникот, вработениот се поврзува со аптеката, – партнер кое има  право да продава медицински помагала на крајните корисници.

18.3. По желба на клиентот нарачка може да биде извршена и на следниов телефонски број: 0 800 13456.

18.4. Извршувањето на нарачката може да биде одложено поради некоја од следниве причини: Недостаток на достапност на нарачаната стока; Погрешна или нецелосна адреса за достава или телефон за контакт со корисникот; Технички проблем со електронската продавница и други.

19. Цени и начин на плаќање

19.1. Крајната цена на нарачката е цената, за вкупниот број порачани производи наведена во сајтот пред испраќање на барањето за обработка.

19.2. Сите цени се во левови со вклучен ДДВ и не се предмет на промена од моментот на нарачување до моментот на исплата.

19.3. Плаќањето се врши преку наведената испорака на службеникот, кој ги доставува производите.

20. Продажба, достава

20.1. Начин на испорака: Продажбата и испораката се вршат од аптека – партнер на Јуникомс која има право да продава медицински помагала на крајните корисници. Во рок од еден работен ден по приемот на барањето од вработен на Јуникомс, аптека – партнер ја остварува испораката на избраниот / избраните производи до крајниот корисник преку сопствен вработен.

20.2. Рокот на испорака до избраната крајна дестинација од корисникот е до 3 работни дена од денот кога е направена нарачка.

20.3. Испораката е бесплатна за корисникот.

20.4. Испораки не се вршат во неделата, официјални празници / викенди или надвор од наведените часови.

20.5. Во случај на доцнење на испораката, независно од причините Јуникомс се обврзува да го извести корисникот за тоа и да наведе нов датум на испорака.

21. Право на одбивање. Гаранции и рекламации.

21.1. Гарантни услови. Гарантен рок: купените производи се со законска и / или комерцијална гаранција, детали за кои може да се најдат во упатството на секој производ.

21.2. Ако во гаранцискиот период, производот покаже дефект поради неквалитетни материјали или неправилна изработка, поправката е бесплатна.

21.3. Не се прифаќа гаранција, кога не се исполнети упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството; има недоследности меѓу податоците во гарантниот лист и самата стока; има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервисна база; настанатите оштетувања се последица на надворешни фактори: прав, течност, изложување на неповолни временски услови и подложување на турбуленција или удар од испуштање; несоодветна употреба и одржување на апаратот; при природно абење на материјалите.

21.4. Рекламација на апаратите за крвен притисок SENDO се разгледува од овластениот сервис препродавач ЈуниКомсБ угариja ДООЕЛ, кој е наведен на задната страна на гарантниот лист, кој се наоѓа во секој од производите. Сервисот се наоѓа на следнава адреса: Софија, Љулин 6, бул. “Петар Дертлиев” 90.

21.5. Гаранцијата е важечка и рекламацијата се разгледува само при истовремено претставување на рекламираниот производ со правилно пополнета гаранциска картичка и готовинска сметка / фактура за набавка.

21.6. Обработка на рекламации: Сервисот на “ЈуниКомс Бугариja” ДООЕЛ располага со потребната сервисна техника, информации, софтвер, обучен персонал и е овластен да разгледува гаранциска рекламација во рок од 30 дена при директно претставување на апаратот за крвен притисок во службата; до 30 дена, кога рекламацијата се регулира преку продавачот кој го продал производот. Во населеното место без гарантен сервис рекламацијата се регулира преку трговецот. Тој го испраќа рекламираниот производ со пополнет гарантен формулар и спроведен кон него на готовинска сметка / фактура кон сервисери за гаранција.

21.7. При неодобрувањето на рекламација за гаранција, клиентот го добива назад гарантниот формулар со кратко писмено мислење. При производи со гаранциска картичка, во неа се запишува секоја гаранциска жалба.

21.8. Релевантни одредби од Законот за заштита на потрошувачите:

“Чл. 112. (1) Ако постои неусогласеност на стока за широка потрошувачка со договорот за продажба корисникот има право да поднесе рекламација, како и да побара од продавачот да направи производ во согласност со договорот за продажба. Во овој случај корисникот може да избира помеѓу извршување на поправка на стоката или  нејзина замена со нова, освен ако тоа е невозможно или избраниот од него начин за надомест е непропорционален во споредба со другиот.

(2) Се смета дека даденото обезштетување на корисникот е непропорционално, ако неговата употреба наметнува трошоци на продавачот, кои во споредба со другиот начин на обезштетување се неразумни, земајќи ги во предвид:

1. Вредноста на потрошувачката стока, ако немаше недостиг на неусогласеност;

2. Значењето на неусогласеноста;

3. Можноста да се понуди на корисникот друг начин на обезштетување, кој не е поврзан со значителни непријатности за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ. 18 од 2011 година) Кога корисничката стока не одговара на договорот за продажба, продавачот е должен да ја усогласи со договорот за продажба.

2) (Претходен ст. 1 – ДВ. 18 од 2011 година) Усогласувањето на стока за широка потрошувачка во согласност со договорот за продажба треба да се изврши во рок од еден месец сметано од поднесувањето на рекламацијата од корисникот.

(3) ( Претходен ст. 2, изм. – ДВ. 18 од 2011 година) По истекот на рокот од став. 2 корисникот има право да го раскине договорот и да му биде вратена платената сума или да сака намалување на цената на стоката за потрошувачка согласно чл. 114.

(4) (Претходен ст. 3 – ДВ. 18 од 2011 година) Усогласувањето на стока за широка потрошувачка во согласност со договорот за продажба е бесплатно за корисникот. Тој не должи за трошоци за превозот на стока за широка потрошувачка или за материјали и работна сила, поврзани со обновувањето, и не треба да поднесува значителни непријатности.

(5) (Претходен ст. – ДВ. 18 од 2011 година) Корисникот може да сака и надомест на штета за претрпената последица од неусогласеноста на штетата.

Чл. 114. (1) Ако постои неусогласеност на стоката за широка потрошувачка со договорот за продажба и кога корисникот не е задоволен од решавањето на рекламацијата по чл. 113, тој има право на избор помеѓу една од следниве опции:

1. раскинување на договорот и враќање на платената од него сума;

2. намалување на цената.

(2) Корисникот не може да претендира за обновување на платената сума или за намалување на цената на стоката кога трговецот се согласи да биде извршена замена на стоката за потрошувачка со нова или да се поправи производот во рок од еден месец од правење на рекламацијата од корисникот.

(3) (Нова –  ДВ. 61 од 2014 година, во сила од 25.07.2014 година) Трговецот е должен да ги задоволи барање за раскинување на договорот и да ја врати платената сумана корисникот, кога откако е потврдил три рекламации на корисникот преку извршување на поправка на иста стока, во рамките на рокот на гаранцијата по чл. 115, постои по појавата на несовпаѓање на стоката со договорот за продажба.

(4) (Претходен ст. 3 – ДВ. 61 од 2014 година, во сила од 25.07.2014 година) Корисникот не може да претендира за раскинување на договорот, ако неусогласеноста на стоката за широка потрошувачка со договорот е незначителна.

Чл. 115. (1) Корисникот може да го искористи своето право на овој дел во рок од две години, почнувајќи од обезбедувањето на стоки за широка потрошувачка.

(2) Рокот од ст. 1 престанува да тече низ времето потребно за поправка или замена на стока за широка потрошувачка или за постигнување на договор помеѓу продавачот и потрошувачот за решавање на спорот.

(3) Извршувањето на правото на корисникот за ст. 1 не е поврзана со никаков друг рок за поднесување на барање, различен од рокот од ст. 1.

21.9. Трговската гаранција не влијае на правата на потрошувачите кои произлегуваат од гаранцијата по чл. 112 – 115, и независно од трговската гаранција продавачот одговара за недостатокот на согласноста на стоката за широка потрошувачка со договорот за продажба согласно гаранцијата по чл. 112 – 115.