Общи условия

1. Политика на поверителност предмет и приемане на политиката на поверителност.

1.1. Тази политика на поверителност, заедно с измененията ѝ във времето е основата, на която всички данни, включително лични данни, които ние събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. Моля прочетете тази Политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук.

1.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Политиката за поверителност редовно, тъй като Вашият достъп или използването на Уебсайта, след като дадена променена Политика на поверителност е публикувана, ще се счита, че има Вашето съгласие с Политиката на поверителност във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.
1.3. „ЮниКомс България” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с регистрация номер: 313946, и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
1.4. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „ЮниКомс България” ЕООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настояата Политика за поверителност, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „ЮниКомс България” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.
2. Бисквитки. Политиката за употреба на „бисквитки“.

2.1. За целите на настоящата политика за употреба на бисквитки следната информация моля да бъде взета предвид: Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него при следващи посещения. Използваните бисквитки са както постоянни, така и временни (сесийни бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 24 месеца. Използваме сесийни бисквитки, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте сложили артикул във Вашата кошница.

2.2. Използването на бисквитки с цел подобряване и улесняване на Вашето посещение. Не използваме бисквитки за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.
2.3. Изтриването на бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство се случва чрез използване на Вашия браузъра. Инструкциите за работа и изтриване на бисквитки са дадени в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитки или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции.
2.4. Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics, GoogleAdwords, Facebook.
3. Основни разпоредби за ползване на сайта.

3.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.

3.2. Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас или да закупите продукти от нас.
3.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения и/или обаждане по телефон.
3.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в обите условия.
4. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

4.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност:
– данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия, имейл, пол, дата на раждане, адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер;
– информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт;
– детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия Уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки;
– информация, която предоставяте, когато участвате в състезания или промоции, спонсорирани или организирани от нас или от свързано с нас лице;
– информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация;
– информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети;
– звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.

4.2. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.
5. Цел на обработка на данните за Вас.

5.1. Ние и свързани с нас дружества можем да използваме данните за Вас за следните цели:
– Да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;
– Да опазваме нашите и Вашите права и интереси;
– Да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу;
– Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас;
– Да персонализираме бъдещото Ви пазаруване;
– Да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на Юникомс България ЕООД и свързани с него дружества – администратори на лични данни;
– Да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;
– Да Ви изпращаме рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, за контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга/стока;
– За идентификация по сключените договори, за отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
– Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.

5.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в Общите условия.
6. IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение.

6.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.

6.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.
6.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами, понижаване на кредитния риск и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на Юникомс България ЕООД или трети страни, с които Юникомс България ЕООД си сътрудничи.
6.4. Ние можем да използваме технически данни, предоставени ни от Вашия уеб браузър или приложение, за да предоставяме персонализирана реклама, включително чрез използване на средства за таргетиране и ретаргетиране. Техническите данни, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение, няма да се свързват с личните данни, които може да имаме от Вас, и няма да се използват за идентифицирането Ви. В случай на таргетиране, ние ще използваме такива технически данни, за да Ви представяме реклама, която, въз основа на анализа от Вашите предишни кликове, може да бъде от определен интерес за Вас. Чрез прилагане на технологията за ретаргатиране, ние имаме възможността да предлагаме на потребителите, които преди това са посетили нашия Уебсайт, наши реклами или реклами с наши продукти, когато такъв потребител посети Уебсайт на трета страна, която е част от същата рекламна мрежа. Тази форма на маркетинг се провежда на анонимна основа, което означава, че никакви лични данни по никакъв начин не се съхраняват и никакъв поведенчески профил не се свързва с Вашите лични данни.
7. Бюлетини, съобщения и известия

7.1. Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия Уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от Юникомс България ЕООД.

7.2. Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време, чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.
7.3. Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти или очаквани клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на Юникомс България ЕООД или от допълнително известие.
8. Местоположение на съхранение и обработка на данни

8.1. Данните, които събираме от Вас, могат да се обработват, прехвърлят и/или съхраняват на местоположение в Република България.

9. Разкриване на Ваши данни

9.1. Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за нас, за нашия собственик на капитала, за дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или за трети страни, които са наши доставчици или които са доставчици на нашия собственик на капитала или на други контролирани от него дружества. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на Уебсайта, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

9.2. Ние можем да разкриваме и/или предоставяме Ваши лични данни на нашия собственик на капитала и на дружества, контролирани от нас или от нашия собственик, което включва всеки член на групата от компании на UniComs, както и нашето пряко, непряко и крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, в случай че реорганизираме начина, по който предоставяме услугите на нашите потребители, и такова предоставяне или разкриване на данни се изисква за предоставянето или продължаването на предоставянето на услуги на нашите потребители.
9.3. Ние можем да разкриваме вашите данни пред трети страни доставчици на услуги (i) за да изпълняваме своите задължения, които имаме към Вас, включително, но не само, доставката на поръчани продукти по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, SMS или изскачащи съобщения, или (ii) които предоставят услуги на нас, на нашия собственик на капитала или дружества, контролирани от нас или нашия собственик, като анализ на данни, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, превод, обработка на плащания, логистика и услуги, свързани с обслужване на клиентите, консултиране, одит и правни услуги, или като цяло във връзка с целите, описани в раздел „цел на обработка на данните за Вас”. Такова разкриване е разрешено, при условие че такива трети страни имат нужда от достъп до данните за да предоставят своите услуги, но няма да имат право да ги използват за други цели, по-конкретно за техните собствени вътрешни търговски цели.
9.4. С цел идентифициране и обработване на плащанията през трети страни доставчици на платежни услуги и за предотвратяване на измами, може да се наложи да разкрием някои Ваши данни (като име и фамилия, страна на пребиваване, телефонен номер и имейл адрес, както и номер на поръчка и поръчани продукти) на такава трета страна – доставчик на платежни услуги.
9.5. Ако предоставите каквито и да било платежни данни директно на нас (включително банкова сметка в случай на връщане на продукт), ние ще ги разкрием на трети страни доставчици на платежни услуги, до степента, нужна за извършване на връщане на сума или плащане към Вас.
9.6. Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право
– в случай че ние продаваме или закупуваме даден бизнес или актив, в който случай ние можем да разкрием Вашите лични данни пред съответния потенциален продавач или купувач на такъв бизнес или актив;
– ако дружеството, което управлява Уебсайта или съответно всички негови активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни, обработвани от него относно неговите клиенти, ще бъдат един от прехвърляните активи;
– ако ние имаме задължението да разкрием или предоставим Вашите лични данни за да спазим дадено законово, регулаторно или съдебно задължение;
– за да приложим или осигурим прилагането на нашите Общи условия за ползване на сайта, други споразумения, или за да защитим нашите права, собственост или безопасност, както и тези на нашите клиенти или на други лица; или
– по друг начин.
10. Връзки към или от други уебсайтове

Нашият Уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

11. Регистрация чрез уебсайт, собственост на трета страна

Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате чрез уебсайт на трета страна, по-конкретно чрез платформа на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, дата на раждане, пол и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас. Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашия Уебсайт чрез такъв уебсайт на трета страна.

12. Достъп до информация и други права, които може да имате

12.1. Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното:
– правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не;
– правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни;
– правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка;
– правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас;
– правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни;
– правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели;
– правото да отмените Вашето съгласие и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията;
– правото за отстраняване на Вашите данни от системата, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията.

12.2. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до Отдела за обслужване на клиенти на адреса, посочен на нашия Уебсайт.
13. Отмяна на Вашето съгласие; отмяна на регистрация; задържане на данни

13.1. Вие можете да оттеглите своето съгласие с Общите условия и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт по всяко време и без каквато и да било такса за Вас, като се свържете с Отдела за обслужване на клиенти в писмен вид (имейл е достатъчен) чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. Такова оттегляне на съгласието няма да се прилага по отношение на съществуващите сделки между нас.

13.2. Във всеки случай, ние можем да задържим данните за период, какъвто изисква приложимото право, включително търговските, данъчните или други закони за да запазим информация, свързана със сключени сделки.
13.3. В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.
14. Сигурност на данните

14.1. Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Общите условия и всички изисквания на приложимото право.

14.2. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Всички платежни транзакции ще бъдат криптирани посредством SSL технология.
14.3. За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия Уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.
14.4. Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.
14.5. Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.
15. Злоупотреба с лични данни

Ние не поемаме каквато и да било отговорност, ако Вие сте били подведени от неоторизирани трети страни, които представят себе си като представители на UniComs. Моля информирайте ни, ако узнаете за такова поведение от страна на трета страна.

16. Контакт за въпроси

Въпроси, коментари и искания във връзка с Общите условия и Политиката на поверителност и във връзка с правата, които имате и приложимото право са добре дошли и следва да бъдат адресирани в писмен вид или обаждане до нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. Контакти:

ЮниКомс България ЕООД
бул. България 118, Бизнес-център Абакус, 5-ти етаж
1618 София, България
Безплатен телефон за връзка: 0800 13456
info@sendo.info

17. Електронен магазин (www.sendo.info)

17.1. Електронният магазин на UniComs дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

17.2. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.
18. Поръчки, условията за плащане, доставка, изпълнение

18.1. Електронният магазин приема поръчки от 09 часа до 18 часа в работни дни.

18.2. Начин на поръчване: Всеки от предлаганите продукти може да бъде избран чрез натискане на бутон „Поръчайте“. При натискане на бутона се появяват достъпните продукт, както и крайната им цена, която потребителят следва да заплати при доставката на стоката. Необходимо е Потребителят да остави в предвидената а това форма своите лични данни. Преди да потвърди поръчката си, потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди чрез натискане на бутон „Поръчайте“. След заявката, системата на електронния магазин обработва поръчката и в срок до края на следващия работен ден с Потребителя се свързва с наш служител за потвърждение на данните за доставка. След потвърждаване от страна на потребителя, служителят се свързва с аптеката, – партньор, имаща право да продава медицински изделия на крайни потребители.
18.3. По желание на клиента поръчка може да бъде извършена и на следния телефонен номер: 0 800 13456.
18.4. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: Липса на наличност на поръчаната стока; Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с потребителя; Технически проблем с електронния магазин и други.
19. Цени и начин на плащане

19.1. Крайната цена на поръчката е цената, за общия брой поръчани продукти, посочена в сайта преди изпращане на заявката за обработка.

19.2. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
19.3. Заплащането се извършва чрез наложен платеж на служителят, доставящ продуктите.
20. Продажба. Доставка

20.1. Начин на доставка: Продажбата и доставката се извършват от аптека – партньор на Юникомс, имаща право да продава медицински изделия на крайни потребители. В срок от един работен ден след получаване на заявката от служител на Юникомс, аптеката – партньор осъществява доставката на избрания/избраните продукти до крайния потребител чрез собствен служител.

20.2. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 3 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.
20.3. Доставката е безплатна за потребителя.
20.4. Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.
20.5. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините Юникомс се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.
21. Право на отказ. Гаранции и рекламации.

21.1. Гаранционни условия. Гаранционен срок: Закупените продукти са със законова и/или търговска гаранция, подробности за която мове да се открият в инструкцията на всеки продукт

21.2. Ако в гаранционния период продуктът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ремонтът е безплатен.
21.3. Не се приема гаранционна претенция, когато не са спазени указанията за монтаж и експлоатация, посочени в ръководството; има несъответствия между данните в гаранционната карта и самата стока; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база; настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни атмосферни условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане; неправилна експлоатация и поддържане на апарата; при естествено износване на материалите.
21.4. Рекламации на апаратите за кръвно налягане SENDO се разглеждат от оторизирания сервиз на дистрибутора ЮниКомс България ЕООД, посочен на гърба на гаранционната карта, намираща се във всеки от продуктите. Сервизът се намира на следния адрес: София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90.
21.5. Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, правилно попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура за покупка.
21.6. Обработка на рекламации: Сервизът на „Юникомс България“ ЕООД разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации в срок до 30 дни при директно представяне на апарата за кръвно налягане в сервиза; до 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта. В населено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния сервизи.
21.7. При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване.
21.8. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите:

„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.“

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“

21.9. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.