Контакт

За прашања, коментари и контакти можете да се поврзете со Sendo на маил: contact-mk@sendo.info или преку контакт формата подолу. Нашите телефони за услуги на клиентите се достапни во работните часови во следниве земји:

Бугарија: 0800 13456
Романија: 0371 119 624
Македонија: 0800 31313

Задолжителни полиња се означени со (*).


Ве молиме зпознајте се со нашата политика за доверливост на личните податоци пред да ја испратите оваа порака.

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]